Stordammen sokk

Sokk strikket i alpakka, damestr.