Personvernerklæring

Personvernerklæring hos Toves masketroll

Vi tar personvernet ditt alvorlig. Dette er en personvernerklæring basert på en mal Datatilsynet har på sine sider.

  1. Behandlingsansvarlig Daglig leder er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres på nettstedet tovesmasketroll.no
  2. Formålet ved innsamlingen er for å kunne sende varer og informasjon til kunder.
  3. Rettslig grunnlag Personopplysningsloven §8 4. Hvilke personopplysninger behandles? Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for kunderegister, navn og e-postadresse for nyhetsbrev-liste.
  4. I første omgang registrerer kundene sine opplysninger selv ved kjøp av varer. I tillegg samles det inn navn/epostadresser i ulike kampanjer for registrering i nyhetsbrevliste.
  1. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene.
  2. Ingen opplysninger sendes eller selges videre til tredjepart.
  3. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Opplysningene oppbevares på Visma sine servere og kan slettes på forespørsel
  4. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? Som norsk nettbutikk forholder Toves masketroll seg til norsk lov og Personopplysningsloven.
  5. Opplysningene er sikret med innlogging med passord.
  6. Kontaktinformasjon Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en epost til tovegran@gmail.com.